Leva kolona

Potrebni dokumenti

Za nivo interaktivni psihoanalitičar:

 1. Univerzitetska diploma, stepena bachelor ili master sledećih kvalifikacija (kopija):
  • Medicina
  • Filozofija
  • Književnost
  • Psihologija
  • Sociologija
  • I drugih društvenih i prirodnih nauka
 2. Dva popunjena ŠVO obrazca
 3. Indeks
 4. Dve slike
 5. Motivaciono pismo
 6. Lična karta ili pasoš

U posebnim slučajevima smer mogu upisati i lica koja su trenutno na studijama pod tačkom 1 navedenih kvalifikacija, pri čemu prilažu uverenje visoko školske ustanove. Diploma - uverenje za rad specijalističke škole interaktivne psihoanalize, smer interaktivni psihoanalitičar, postaje važeća po završetku škole i sticanju unuverzitetske diplome.

Za nivo suportivni psihoanalitičar:

 1. Diploma srednje stručne spreme IV stepen
Desna kolona