Leva kolona

Nastavni plan

Prva godina (Suportivni psihoanalitičar)

 1. Lična interaktivna psihoanaliza - didaktička analiza I
 2. Anatomija i fiziologija čoveka
 3. Istorija psihoanalize i Frojdova misao
 4. Uvod u interaktivnu pedagogiju
 5. Tumačenje snova, formiranje simbola i simbolizacija
 6. Škole i sistemi u psihologiji i mehanizmi odbrane
 7. Škole i pravci psihoanalize
 8. Filozofija duha
 9. Filozofsko mišljenje i psihoanaliza
 10. Psihoanalitička terminologija i alati interaktivnog savetnika
Ukupno 135 člasova

Druga godina (Interaktivni psihoanalitičar)

 1. Lična interaktivna psihoanaliza - didaktička analiza II
 2. Razvojna psihologija
 3. Filozofija mišljenja i psihoanaliza
 4. Logika i logičke greške
 5. Osnovi psihopatologije - K.Jaspers
 6. Filozofska antropologija i psihoanaliza
 7. Psihopatologija stresa
 8. Neuropsihologija – A.Lurija
 9. Neuropsihoanaliza – M.Solms
 10. Alati interaktivne psihoanalize
Ukupno 120 časova

Supervizija

 1. Kontrolna analiza – supervizija
 2. Neurofilozofija - P.Čerčland
 3. Filozofija psihoanalize – O.Savić

Desna kolona